фирмени обучения по английски език

Фирмени обучения
по
ваш
размер

Фирмено обучение по английски език

Внимателно диагностицираме нуждите

Освен обичайните тестове за определяне на езиковото ниво, провеждаме и предварителни срещи с всики от участниците.

Събираме информация от всички заинтересовани страни, за да сглобим картината на конкретните цели, които са различни във всяка фирма, всеки отдел, всеки отбор. 

Запознаваме се със задачите, с които бъдещите ни ученици се сблъскват ежедневно и тъканта на сферата, която ги поглъща ежедневно, за да можем максимално да доближим учебното съдържание до тях.

 

Събираме "колекция" от теми и материали, които помагат това, което затруднява комуникацията да бъде видяно, осмислено и балансирано

На работното място, често потъваме в конкретни задачи и рядко намираме пространството да огледаме отстрани обичайните си реакции и формулировки. Нашата основна задача е да дадем обратна връзка за това, което неусетно затруднява комуникацията.

Не поправяме самоцелно граматиката, когато основната трудност да бъдете разбрани и твърде сложния изказ например.

Внимаваме да поставим акцента на правилното място.

На място при вас или онлайн

Стараем се логистично да направим часовете удобни за всички.

Идваме на ваш терен, най-често преди началото на работния ден, докато умовете са все още свежи.

Дозираме продължителността и натоварването прецизно.

Предоставяме допълнителни материали и идеи за тези, които са готови да стигнат сами по-далеч.

Даваме подробна обратна връзка при желание.