Английски за деца
София

 

В периода от октомври до май работим с учебни системи, като основна опорна точка за последователно усвояване на лексика, граматика и езикови умения. Доверяваме се на опита на колеги и автори за материали и идеи, които са актуални и отразяват динамиката в преподаването на англиийски за деца и ученици.


В същото време, днес повече от всякога децата учат в движение през интересите си, покрай технологии, телевизия, филми и музика. Затова са и съботните свободни занимания по английски за деца в София, с наш по-игрови, проактивен и творчески подход за практика с проекти и групови задачи, без учебник и домашно. 

 

английски за деца софия

Новата
2021/2022 учебна година
английски за деца София

Учебната програма и учебници

Както и досега, ще бъде съобразена със заетостта на децата. Като се има предвид, че ограничението за броя на учениците в група ще доведе до повече на брой групи, молим за търпение, докато изготвим най-удачния график.

Работим с учебниците на издателство Macmillan

Формата на обучение

Ще  следва общата ситуация и общата училищна политика. Тази година успяхме да организираме и доведем до успешен край обучението в смесен формат. Видяхме предимствата и трудностите и имаме капацитет да се справим. Не мислим, че има от какво да се страхуваме в случай, че се наложи в определени моменти да използваме дистанционната форма. Опитваме се да извлечем най-доброто от двата подхода, а това може да бъде само от полза за децата.

7 клас и по-големи ученици

В отговор на запитвания от родители, децата, които са завършили началния курс на обучение до 6-ти клас или вече са 8-ми клас и учат в нови училища, могат да продължат да се занимават с английски при нас.

За тях предлагаме индивидуални занимания. Свържете се с нас за да диагностицираме конкретните нужди и да предложим подходяща система на работа.

Разсрочено плащане

Поради необикновената ситуация и възникналите с нея затруднения, можете да се обърнете към нас за индивидуална схема за плащане. Бихме искали да дадем подкрепа на тези, които искат да учат, но в момента имат ограничена възможност.

  

Работим с ученици от 1-ви до 6-ти клас,
защото вярваме, че това е периодът, в който:

поставяме основи английски за деца софия
Поставяме здрави основи

Внимателно следим развитието на децата и не бързаме напред при напукани основи. При нужда децата получават допълнителни консултации и подкрепа.

учим английски за деца софия
Учим как да учим

Внимаваме и запомняме още в клас. Създаваме навици и стратегии за учене, които са полезни в дългосрочен план и предотватяват стресовите състояния у децата занапред. 

разговорен английски за деца софия
Ставаме уверени и смели

Даваме сигурност и подкрепа с добронамереност, грижа и внимание. Всеки напредва според собственото си темпо. Не сравняваме децата, а следим да надграждат собствените си умения.

ориентиране английски за сеца софия
Създаваме умения
за живота

Учим не само граматически правила и думи. Изследваме, обсъждаме, систематизираме различни сфери на живота под езиковия “претекст” и така развиваме нови ценни умения

работа в екип английски за деца софия
Свикваме да работим
заедно

Работим в малки групи, което позволява максимално внимание от страна на преподавателя и добър контакт между децата. Дори и онлайн продължаваме да работим екипно. 

онлайн английски за деца софия
Ползваме смисленo технологии

Стремим се да не изоставаме от децата в тази сфера. Използваме ги обаче само когато ни позволяват да постигнем нещо, което не бихме могли в аналогов формат.