Английски за деца
София

 

В периода от октомври до май работим с учебни системи, като основна опорна точка за последователно усвояване на лексика, граматика и езикови умения. Доверяваме се на опита на колеги и автори за материали и идеи, които са актуални и отразяват динамиката в преподаването на англиийски за деца и ученици.


В същото време, днес повече от всякога децата учат в движение през интересите си, покрай технологии, телевизия, филми и музика. Затова са и съботните свободни занимания по английски за деца в София, с наш по-игрови, проактивен и творчески подход за практика с проекти и групови задачи, без учебник и домашно. 

 

английски за деца софия

Новата
2023/2024 учебна година
английски за деца София

Работим с ученици от 1-ви до 7-ти клас,
защото вярваме, че това е периодът, в който:

поставяме основи английски за деца софия
Поставяме здрави основи

Внимателно следим развитието на децата и не бързаме напред при напукани основи. При нужда децата получават допълнителни консултации и подкрепа.

учим английски за деца софия
Учим как да учим

Внимаваме и запомняме още в клас. Създаваме навици и стратегии за учене, които са полезни в дългосрочен план и предотватяват стресовите състояния у децата занапред. 

разговорен английски за деца софия
Ставаме уверени и смели

Даваме сигурност и подкрепа с добронамереност, грижа и внимание. Всеки напредва според собственото си темпо. Не сравняваме децата, а следим да надграждат собствените си умения.

ориентиране английски за сеца софия
Създаваме умения
за живота

Учим не само граматически правила и думи. Изследваме, обсъждаме, систематизираме различни сфери на живота под езиковия “претекст” и така развиваме нови ценни умения

работа в екип английски за деца софия
Свикваме да работим
заедно

Работим в малки групи, което позволява максимално внимание от страна на преподавателя и добър контакт между децата. Дори и онлайн продължаваме да работим екипно. 

онлайн английски за деца софия
Ползваме смисленo технологии

Стремим се да не изоставаме от децата в тази сфера. Използваме ги обаче само когато ни позволяват да постигнем нещо, което не бихме могли в аналогов формат. 

Учебната програма и учебници

Както и досега, ще бъде съобразена със заетостта на децата. Заниманията се провеждат два пъти в седмицата. Продължителността на занятията постепенно нараства, колкото по-големи стават учениците – от 40 минути за първи клас до 80 минути в седми клас.

Работим с учебниците на издателство Macmillan

Формата на обучение

Всички групи учат присъствено, освен при форсмажорни обстоятелства.

За по-големи ученици

В отговор на запитвания от родители, децата, които са завършили началния курс на обучение до 7-ми клас или вече са 8-ми клас и учат в нови училища, могат да продължат да се занимават с английски при нас.

За тях предлагаме индивидуални занимания. Свържете се с нас за да диагностицираме конкретните нужди и да предложим подходяща система на работа.

Разсрочено плащане

При затруднение да платите цяла такса за срок, можете да се обърнете към нас за индивидуална схема за плащане. Бихме искали да дадем подкрепа на тези, които искат да учат, но в момента имат ограничена възможност.