английски за брокери на имоти

Survival kit 2: Английски за брокери на имоти – мини-разгoворник

Например, не сте сигурни какъв е най-добрият начин да преведете “оглед”.

Първа стъпка: самата дума. В зависимост от гледната точка може да наречем огледа viewing или showing. Viewing, от гледна точка на купувача или showing, по-скоро от брокерска гледна точка (удачната дума между колеги). А най-новата разновидност е virtual real-estate viewing или online viewing.

Виж още »

Разговорен английски: Защо минавам ниво след ниво, а не се отпускам да говоря? (Part 1)

Така например, ако искаме да помолим някой да затвори прозореца в класната стая или да ни услужи с молив, го правим в бързината на български, след което превключваме на английски

Виж още »

No phrasal verbs – no problem! Или?

Какви са проблемите, които учениците срещат с фразеологичните глаголи? Никакви. Как така никакви? Ами те просто не ги ползват. *Keep out! = Do not enter/Remain

Виж още »
различен курс по английски

Повече от същото

Еднотипният подход към ученето е именнo рецепта за „повече от същото“. Illustrations by Ivan Haidutski https://icons8.com/ouch/illustration/taxi-no-comments Тук обаче има интригуваща възможност: когато повече от същото

Виж още »