+ Магистърска степен по английска филология с педагогическа правоспособност, СУ „Св. Климент Охридски“ 

+ Курс за преподаване на английски език на хора с дислексия от университета в Ланкастър

+ Курс за преподаване на английски език с технологии от Британски Съвет

+ Международнопризнат сертификат за преподаване на бизнес английски (FCTBE), издаден от Лондонската Трърговско Промишлена Палата (London Chamber of Commerce)

+ Курс по мениджмънт в образованието от Института за усъвършенстване на учители в Норич

+ Участия в конференции на Международната асоциация на учителите по английски

+ Участие в конференцията InnovateELT, Barcelona

+ CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults)

+ Участие в двуседмично интензивно обучение Technology Enhanced Learning Course, York Associates, UK

+ Участие в LE.G.S – The Learning Gamification workshops Thessaloniki 

Звучи ли ви съчетанието „информационни технологии“ като клише от близкото минало? Ако до скоро всичко това звучеше напредничаво, то днес телефоните, приложенията, видео call-овете, презентациите и какво ли още не, са съвсем тривиална част от ежедневието и уроците по език.

Често обаче животът ни се променя преди да променим начините, по които учим. Covid-19 и мерките около него ускориха тази промяна, но сме щастливи, че години преди това отделихме време, за да се обучим в прекрасния York, UK. Успяхме да обсъдим и осъзнаем смисъла и ползата от различните възможности.

Ползваме технологии, когато те служат като практически инструмент, а не като актуална притурка към уроците по английски или като украшение. 

+ Прекарваме седмица из града с камера в ръка и предварително обсъдена задача в търсене на отговори, находки и подходящи места с цел практика.

+ Преди да потеглим правим сухи тренировки – така например преди да се отправим към гостоприемните галерии по улица “Самуил”, на която се намира English Plus, се подготвяме разглеждайки виртуална QR код галерия с чудати и/или гениални творби и ме техни критици, служейки си изцяло с английски.

+ Изследваме познати ситуации наново, за да се преповторят и затвърдят езиковите структури и като “претекст” да изучаваме света наоколо по-внимателно.​

+ Развиваме нови умения – същите тези умения, които различните източници класифицират като soft skills, 21st century skills или life skills. ​

+ Обучения за чуждестранни студенти от Испания, Португалия, Франция и Италия, стажуващи тук по няколко европейски програми – интензивни опреснителни курсове по английски за работа.

 Програмата, която изготвяме, е изключително динамична и изцяло ориентирана към конкретни цели. Курсистите са групирани на база бъдеща професия, а не толкова на ниво на ползване на английски език.

+ Провеждаме входящ тест и анализ на нуждите и търсим пресечните точки, като работим в следните посоки:

 практически разговорен английски за справяне в чужда страна и междукултурни умения;

 базова терминология за съответната професия;

 умения за комуникация в професионална среда: за техническите професии – работа със схеми, инструкции и обясняване на процеси; за икономическите специалности – комуникация с клиенти и умения за презентация на фирми, продукти и услуги; за творческите специалности – изразяване на идеи и представяне на проект;

 умения за водене на дискусия и участие в срещи отново през английския език;

 Част от програмата е изнесена навън из града, за да приложат наученото в реални ситуации и да се докоснат до българската действителност и ключови места в София.

Галерия