7 начина да подобрите Вашия разговорен английски

Автор: Андрю 

Ключови думи: 

Разговорен английски

 

Как да проговоря английски?

Учите английски от години? Справяте се с граматиката и думите? Можете да следите и разбирате филм на английски (без субтитри)? Можете да четете и пишете?

Ако отговорът на всички тези въпроси е ‘да’, поздравления, Вие ползвате английски пасивно.

И сега, можете ли да говорите на английски правилно, ясно и уверено?

Учещите чужд език често отделят твърде много време за теорията и пренебрегват практиката. Единственият начин да успеете с истинския разгoворен английски е практика, практика, практика!

 

  • Започнете с нещо леко като да научите думите на любимата си песен и да припявате с музиката. Това също ще помогне с ритъма и интонацията.

  • Намерете запис или видео с англоговорящ, който чете пасаж от книга или реч. Youtube или VoiceTube са мястото, от където можете да започнете. Слушайте внимателно и се опитайте да четете с тяхната скорост, ударения, паузи и интонация. 

  • Запишете се как говорите. Щом веднъж преодолеете началния шок от звука на гласа си, изполвайте записа като отправна точка, от която да следите напредъка си. 

  • Вместо да се опитвате да направите всичко от веднъж, съсредоточeтве се върху един елемент, като например гладкост, в продължение на пет минути. Постарайте се да използвате точните времена, предлози и конструкции. След това се концентрирайте върху гладкостта за пет минути, като междувременно поддържате потока на речта без твърде много да се притеснявате за това, че ще направите някоя и друга грешка.

  • Не бързайте. Използвайте “errm” or “well….”, за да запълните паузите. Ако е необходимо, говорете по-бавно. Това ще Ви даде повече време да помислите как да подредите изреченията си.

  • Научете някои характерни словосъчетания, за да звучите по-естествено. Какво казват носителите на езика: “fish and chips или chips and fish, peace and quiet  или quiet and peace?” Също така по-скоро учете фрази, а не отделни думи.

  • Можете да се опитате да мислите на английски, докато вършите ежедневни неща. Това ще помогне да намалите времето за реакция, когато се наложи да формулирате изречения. Още един страхотен начин за упражнение е да говорите на английски на себе си (когато сте сами). 

И накрая, забавлявайте се и помнете – винаги е по-добре да се опитате да кажете нещо, отколкото да не кажете нищо.

 
 

Сподели:

Facebook
Pinterest
WhatsApp