жестомимичния език

За времената в английския през езика на жестовете

жестомимичния език

Българският и английският имат поне едно общо нещо – и двата са говорими езици.
За разлика от жестомимичния език, който разчита на визуални жестове, за да предаде значението.

жестомимичен превод в ефир

Вероятно не сте се замисляли как езикът на знаците изразява идеята за това дали нещо се е случило в миналото, случва се сега или предстои да се случи. Нека помислим за момент –  с един жест, можем да демонстрираме какво е действието: „тичам“ 🏃‍♂️ или „мисля“ 💭 например. Но как „мисля“ става „мислих“ или „тичам“ „ще тичам“?

Можете да опитате същата идея като замените конкретните жестове и изиграете дейсвието, както мим би го направил – МИСЛЯ, последвано от МИСЛИХ, ТИЧАМ и след това ЩЕ ТИЧАМ. Как изразихте промяната?

Когато контекстът не е достатъчен или липсва както в случая, в жестомимичните езици изречението започва със специални жестове:

сочещи пред нас за бъдещи действия
или зад нас за минали действия

върху въображаема линия на времето (същата, която учителите по английски използват, когато преподават времената).

Също така, колкото по-близо до тялото е знакът за минало или бъдеще, толкова по-близо до настоящия момент е действието и обратно.

В обичайни ситуации обаче изразяването на идеята за време обикновено се случва с помощта на наречия (времеви маркери) като „вчера“ или „по-късно“, или понякога е достатъчно да е явно от контекста:

МИСЛИХ = (ВЧЕРА)(МИСЛЯ)
ЩЕ ТИЧАМ = (УТРЕ)(ТИЧАМ)

Не е нужно да уточняваме времето заедно с всеки глагол. Ако вземем например изречението
“Yesterday, I went to class. I sat on a chair. I listened to the lecture.”
според логиката на жестомимичния език, наличието на “вчера” прави използването на минало време същинска тавтология. Това донякъде е и успокоение за тези, които се затрудняват при усвояването на времената.

Съответно преведено в жестове изречението би звучало нещо като
“YESTERDAY I GO CLASS. SIT CHAIR. LISTEN LECTURE.”

Откъсът от филм по-долу го потвърждава:

 

Всъщност някои езикови групи, като китайците например, откриват повече прилики между американския жестомимичен език (ASL) и родния си език, отколкото с говоримия английски.

Едно основно сходство е начина, по който се използват глаголите. За разлика от френските (а и or българските), китайските глаголи остават непроменени в различните времена, лица и числа, точно както се случи по-горе с глаголите от жестомимичния пример.

На френски, от друга страна, глаголът „aimer“ (а и на български „обичам“) има над 100 различни форми – сякаш глаголът “се преоблича” в зависимост от времето, лицето и числото:

Само в три от времената на френски и български има близо 20 различни форми.

Често обаче жестомимичният език разчита на нещо като втори слой, който не ползва ръцете, а се предава чрез позицията на тялото, погледа, устните, поклащания и накланяния на глава и т.н. Ако сте начинаещи в езика на знаците, има вероятност изобщо да не го забележите – същото както начинаещите в ученето на английски не забелязват различните елементи на граматическите времена. В статията за глагола “TO BE” например обясняваме употребата на спомагателни глаголи в английския например, което наподобява един такъв втори слой.

Тук някъде идва едно от ключовите неща, които жестомимичният език (или по-правилно езици) ни помагат да осветим, без веднага да избягате от грамаически-звучащите-понятия, е това за апекта (вида) на глагола. Тук някъде започва и истински да проличава смисъла от овладяването на времената.

Няколко реда за по-теоретична информация:

Глаголното време се отнася до това кога е настъпило действието – минало, настояще или бъдеще, както обсъдихме по-горе.
Аспектът (видът) на глагола обаче се отнася до различните видове поток на времето – дали действието се извършва  единичен обособен блок от време, дали действието е все още непрекъснато, незавършено или пък е повтарящо се.

И сега интересната част. Ако самото време не е задължителна част от всяко жестомимично изречение, то аспектът винаги е обозначен:

Еднократно действие – знакът остава непроменен, показва се еднократно. 
She sneezed. Кихна.
Повтарящо се – знакът се повтаря 3 пъти с паузи между всяко повторение. 
She sneezes every morning when she wakes up. Киха всяка сутрин като се събуди.
Продължително – знакът се повтаря три пъти в кръгово движение без паузи. 
She’s been sneezing non-stop ever since she woke up. Киха без да спре откакто се е събудила.

Ето и видео за илюстрация. Забележете например с първия глагол:
1. еднократно в настоящето
2. повтарящо се в настоящето
3. нещо случващо се или в момента или в продължителен период от време
4. еднократно в минал момент
5. повтарящо се в миналото
6. продължително в минал момент

 –

Има още много безкрайно важни и интересни неща, на които ни учи жестомимичният език:

Например да не се запъваме в определени думи, а да мислим за посланието. Ето един прост пример:

Right now > не “right” като обратното на ляво, не “right” като правилно, а вместо това с помощта на изражения на лицето + думата за СЕГА можем да подчертаем, че действието се случва точно в този момент.

За да обобщим, ето какво научихме:

> Неразделна част от всяко време са наречията и времевите маркери.
> Както в българския, така и в английския, глаголите имат различни форми, които показват лице, число и време. Макар на английски тези форми да работят малко по-различно от това, което наблюдаваме в повечето европейски езици например. Но за това друг път.
> Спомагателните глаголи ни позволяват да добавим повече пластове към глагола. Също както към жестовете добавяме и мимики.
> Всяко граматическо време се състои не само от време, но и от аспект (вид).

 

По-задълбочено за времената в жестомимичния език:
> Tenses and Time Indicators in Sign Language

> Temporal aspects: frequency and duration

Сподели:

Facebook
Pinterest
WhatsApp