Разговорен английски: Защо минавам ниво след ниво, а не се отпускам да говоря? (Part 1)

Каква е разликата между езика в класната стая (курсовете за нива) и навън (това, което общо наричаме разговорен английски: активно включване в работни срещи, разговори с чужденци, ползване на езика при пътуване и т.н)?

В клас… КЛАСифицираме –


разговоре английски класификация

 • подреждаме по теми ,

 • групираме

 • разделяме на части,

 • не бързаме да въвеждаме непознатото,

 • развиваме се на диета от граматически правила и удобно дефинирани значения.

Навън

 • всичко, което сме разделили на части и описали работи заедно като екосистема.


естествен разговор на английски

 • Колкото по-отчетливи са разликите между тези два свята, толкова повече зацикляме в ученето на английска граматика, правила и изключения например и толкова по-малко стигаме до същинските употреби на езика.

  Така например, ако искаме да помолим някой да затвори прозореца в класната стая или да ни услужи с молив, го правим в бързината на български, след което превключваме на английски за упражненията, които следваме методично точка по точка.

Тоест единственият реален повод за ползване на езика е подценен за сметка на учебните сценарии, които разиграваме без връзка към нуждите на ситуацията, в която се намираме.

Всички съвременни системи за изучаване на английски отдават солидно значение на разговорната практика. Отворете някоя от учебните системи, която притежавате и разгледайте Speaking секциите. Те по-често са ползвани като на начин да упражним съответната на урока граматика, а не като на отделно умение със собствени особености.

Това, което често се случва е да учим така сякаш ни предстои единствено да изразяваме мнение, да разказваме и да водим лекции. Качественото провеждане на разговор обаче предполага съвсем различни елементи. Първият е задаванетo на въпроси под всякаква форма. С развиването на това умение стартирме и всеки разговорен курс по английски онлайн.

Въпросите помагат да:

 • постигнем яснота като разберем по-добре ситуацията/информацията.

 • разберем по-добре един друг, да поддържаме смислен разговор и да получим полезна и интересна информация.

 • свършим съвсем конкретните си ежедневни задачи.

 • получим това, което искаме.

 • разберем какво пропускаме.

В различните нива фокусът разбира се е различен. В началните нива работим със структурата нa въпросите, която се приповтаря при формирането на различните времена. Понякога задаването на въпроси в началните нива изглежда сякаш произволен процес. Това бързо спира да е така, когато научим, че простите времена са наречени така именно защото се състоят само от една дума.

Например:

I always forget my keys. (present simple) / I forgot my keys. (past simple)

За разлика от всички останали времена, в които глаголната форма се състои от поне две части:

I have forgotten my keys twice since we live here. (present perfect) / He called and I told him I had forgotten my keys. / She is always forgetting her keys. (present continuous)

Затова и задването на въпроси в именно тези две прости времена е най-проблемно, защото трябва да отлъчим првилния спомагателен глагол: (do/does за present simple или did за past simple). Другото, което е важно да усвоим още в началото е да разпознаваме глагола “be” в различните му превъплъщения.) Тези две прости неща, обяснени и упражнени, дават непредполаган тласък за уменията по разговорен английски на всеки ученик. Тези упражнения повече напомнят математика, отколкото учене на език. Те разбира се решават само въпросът със “скелета” на въпросите, но веднъж автоматизирани, но позволяват с готовност да продължим напред. 

В по-високите нива разботим с недиректните въпроси и по-фините начини да питаме. Разботим и повече за автентичност и интонация. 

Ето няколко интересни статии и упражнения по английски, в помощ на това да започнем да задаваме правилните въпроси и да подобрим своя разговорен английски:

How to ask better questions.

Забавен начин да упражните въпросите с “Да” и “Не” за отговор, в опит да познаете мистериозно животно + бонус упражнение за произношение

Сайт на New York Times с 36 въпроса, които помагат да се влюбиш в някой (или да го разлюбиш)

 

Сподели:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email
английски за брокери на имоти

Survival kit 2: Английски за брокери на имоти – мини-разгoворник

Например, не сте сигурни какъв е най-добрият начин да преведете “оглед”.

Първа стъпка: самата дума. В зависимост от гледната точка може да наречем огледа viewing или showing. Viewing, от гледна точка на купувача или showing, по-скоро от брокерска гледна точка (удачната дума между колеги). А най-новата разновидност е virtual real-estate viewing или online viewing.

Виж още »

Разговорен английски: Защо минавам ниво след ниво, а не се отпускам да говоря? (Part 1)

Така например, ако искаме да помолим някой да затвори прозореца в класната стая или да ни услужи с молив, го правим в бързината на български, след което превключваме на английски

Виж още »