различен курс по английски

Повече от същото

Еднотипният подход към ученето е именнo рецепта за „повече от същото“.

Тук обаче има интригуваща възможност:

когато повече от същото решение влошава ситуацията, може да се наложи да направите нещо различно. Или може би просто трябва да направите по-малко. Да погледнем на ученето като на цялостен процес.

Не можем да кажем, че учим само граматика, или само си говорим. Че учим само по най-новите или по най-отдавна утвърдените системи. Че учим само когато ни е трудно или само

Наша задача като преподаватели е да дадем структура и

същевременно да оставим подхода жив, откликващ на моментите нужди и особености на всеки ученик.

да дадем стабилност на знанията без това да ни приковава към учебника или да ни води до застой.

 

Повече по темата приложимо не само към ученето на английски, но и в живота като цяло, съвсем конкретни примери, в които всеки от нас би могъл да припознае:

 

The Problem Is Not The Problem, But The Solution Is

 

И на български под друга форма във връзка с комуникацията:

Мета-комуникация

Сподели:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email
английски за брокери на имоти

Survival kit 2: Английски за брокери на имоти – мини-разгoворник

Например, не сте сигурни какъв е най-добрият начин да преведете “оглед”.

Първа стъпка: самата дума. В зависимост от гледната точка може да наречем огледа viewing или showing. Viewing, от гледна точка на купувача или showing, по-скоро от брокерска гледна точка (удачната дума между колеги). А най-новата разновидност е virtual real-estate viewing или online viewing.

Виж още »

Разговорен английски: Защо минавам ниво след ниво, а не се отпускам да говоря? (Part 1)

Така например, ако искаме да помолим някой да затвори прозореца в класната стая или да ни услужи с молив, го правим в бързината на български, след което превключваме на английски

Виж още »