Защо простите времена в английския език се оказват най-сложни?

Простите времена в английския език са първите, които опознаваме, но дали ни помагат да усвоим общите принципи, които важат за всички времена?
 
А не са ли това са най-често използваните времена в английския език?
Според статистиката е точно така – между 50 и 60% от изреченията ни са в сегашно просто (Present Simple Tense), а минало просто (Past Simple Tense) го следва с близо 20% употреба.
 
И така – най-често използваните и най-подробно обясняваните времена очевидно носят някаква скрита трудност.

Нека да осветлим нещата, за да можем максимално бързо да вкараме наученото в обращение

 

Защо се оказва, че простите времена са изключението от правилото?

Нека проследим:

 

> >> във всички глаголни времена използваме комбинация от 1,2 или 3 спомагателни (помощни, граматически) глагола, следвани от основния (смислов) глагол – под една или друга форма. Спомагателните глаголи са неизменна част от формирането на времената на английски език.
 
При➕положителните (утвърдителни) изречения, в повечето времена (с изключение на простите) използваме спомагателни глаголи преди основния.
При➖отрицателни изречения във всички времена (включително в простите) добавяме not към първия спомагателен глагол. 
При ? въпроси във всички времена (включително в простите) местим първия спомагателен глагол пред подлога.

 

простите времена в английския език

Да се спрем на самото изключение

!

В сегашно и минало просто време, обаче, глаголната форма в положителни (утвърдителни) изречения се състои само от един основен глагол и това води до объркване.

сегащно просто

В отрицателни изречения и въпроси обаче използваме спомагателни глоголи (съответно do/does за сегашно просто и did за минало просто) – идентично на всички останали времена. 

минало просто

Опитайте да откриете някои често срещани типове грешки в следните въпроси:

   

Do you going home after work?

Do he like spending time outside?

Where did you were at the weekend?

Does your daughter helps at home?

 

По-надолу ще споделим и отговорите.

 

Спомагателният глагол DO и двете прости времена

Следващото видео онагледява как да си представим глаголите в тези времена. Изглеждат като една дума, но дали е точно така?

 

Успяхте ли да схванете принципа? 

 

А именно, че всеки единичен глагол в простите времена в английския език съдържа в себе си основна форма (infinitive) и спомагателния глагол do в сегашна (do, does) или минала форма (did).

 

She stays at home until lunchtime.

 

При…

 

 

задаването на въпроси за да спазим правилото за инверсия, от основния глагол “изваждаме” “скрития” спомагателен глагол, който застава пред подлога:

 

Does she stay at home?

 

отрицателни изречения по същия начин “изваждаме” “скрития” спомагателен глагол и към него прикрепяме отрицателната частица “not”.

 

She doesn’t stay at home.

 

направилни глаголи за разлика от правилните глаголи миналата форма е отделна дума и няма видимо окончание като -ed при правилните. Това може да звучи объркващо, но помним от видеото, че миналата форма е комбинация от -did и основната форма на глагола.

 

Напр. drove = did + drive, got = did + get, felt = did + feel и т.н.

 

Капризите на глагола BE в сегашно и минало просто

Можем да кажем, че глаголът ‘съм’ (‘be’) е най-своенравният глагол в английския език. 

Нека видим защо.

 

За разлика от другите глаголи, глаголът ‘be’ има собствени форми в сегашно и минало просто и така участва самостоятелно в образуването на въпроси.

В сегашно: 

      I         am 

he / she / it         is

we / you / they    are

 

В минало:

I / he / she / it    was

we / you / they    were

 

И образуваме въпроси, като местим съответната форма пред подлога. Не въвеждаме do / does или did!

 

I am so sorry about what happened.

What are you so sorry about?

Why are you so sorry?

Who is so sorry?

 Да се върнем на сгрешените въпроси от началото:

 

Do you going home after work?

Do you go …?

 

Do he like spending time outside?

Does he like …?

Where did you were at the weekend?

Where were you …?

Does your daughter helps at home?

Does your daughter help …?

 

1 thought on “Защо простите времена в английския език се оказват най-сложни?”

  1. Pingback: Как да образуваме въпроси в Present Simple и Past Simple

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Сподели:

Facebook
Pinterest
WhatsApp