учителски учебник деца

Деца учат език: 8 съвета от добрия учителски учебник

учителски учебници

Често пишем за по-свободните занимания, които провеждаме без учебник и домашно. Те са чудесен начин да дадем на децата още една гледна точка, да разчупим рутината и да им помогнем да осъзнаят колко непосредствено свързани са нещата, които учим с живота навън. 

Ако обаче прекарвахме цяла година в свободни занимания те със сигурност биха натежали както на учителите, така и на учениците. В тази статия ще обсъдим някои от предимствата от следването на конкретна учебна система, както и основни положения за работата с деца, които сме запомнили от учителските учебници, които ползваме. А практиката ги е доказала.

И да, в добрия учителски учебник не намираме само отговорите на упражненията. Те често служат като напомняне за гледната точка на ученика. 

Знаете ли, че….?

В Езиков Център English Plus от над 10 години с радост работим с учебните системи на издателство Macmillan, чийто официален дистрибутор за България е Union Press.

учителски учебници macmillan

Именно учебните системи:

… осигуряват структура, която учителите и учениците следват. Това дава усещане за сигурност, за някаква достижима цел и за постигане на измерими резултати. Често не осъзнаваме, че именно рамките са това, което стимулира креативността, а не пълната свобода.

 

… подават разнообразно съдържание, което залага все повече на мултмедия (текст, аудио и видео). Днешните деца са изключително повлияни от визуалното съдържание и за тях е изключително мотивиращо в часовете да виждат, че това се взима предвид – че учебникът и съответно учителят “говори техния език”.

… осигуряват адаптирано и подбрано съдържание, подходящо за нивото на учащите, и пълна учебна програма. Едно от най-големите предизвикателства пред учителите по английски е да подберат подходящи материали, които да са на достъпно ниво и същевременно да не са прекалено лесни.

… икономисват много време за учителите. Учебниците спестяват много от времето за планиране на уроци и тестове. Учителят реално успява по-свободно да импровизира, да добавя от себе си и да адаптира, когато има отправна точка. 

… са източник на идеи и методология. Съвременните учителски учебници идват пълни с допълнителни идеи, съвети и езикови обяснения. Както и с напомняния да предизвикателствата пред ученика, особено когато става въпрос за малки деца.

А и десет важни напомняния за работата с деца от учителските учебници, които ползваме ежедневно:

1

Децата имат нужда да знаят какво могат да очакват. Важно е да ги запознаем постепенно с дейностите и да въвеждаме новото през познатото. Това дава на децата сигурност – какво могат да очакват от деня си. Познатият ритъм ги прави по-уверени и ги увлича. Всеки път, преди да започнем новия урок, се връщаме към стария. Правим стъпка назад и за да повторим наученото и да го затвърдим.

Освен това рутината позволява на учениците да са по-независими. Вместо да се налага да превеждаме учениците през всяка една част от материала, те научават определени последователности от действия и след това могат да работят самостоятелно. Това освобождава много време за други важни задачи както на учителя, така и на родителя.

 

2

Децата обичат движението! И не става въпрос само за тичане, скачане и енергични плонжове, а и за смяна на изражението, посочване, кимане, подреждане на листчета и картинки, ставане и сядане.

Изиграването на различни думи например развива у децата наблюдателност, находчивост и артистичност. Още по-интересно е, когато включим няколко участника – няколко “мима” изиграват различни думи едновременно (един е тъжен, друг ядосан, трети жаден). Участниците, които познават трябва да запомнят и трите състояния и да ги извикат в правилна последователност, след като сценката приключи.

Друга идея за игра е да залепите различни картинки в различни части на стаята и да ги извиквате последователно. Първо кажете една от думите (напр. молив). Детето ще я посочи. След това извикайте две от думите (молив и ананас). Детето посочва с двете ръце едновременно. Накрая добавете и трета дума (ананас, куче и картоф). Детето трябва да измисли начин да посочи и трите едновременно – детето ще трябва да вкючи и крака, което е предизвикателство за координацията, но и много забавно.

3

Децата трудно задържат вниманието си дълго върху едно нещо, но пък в същото време с радост са готови да повтарят едни и същи песни, стихчета и шеги безброй пъти. Затова ако например пишем дума с пръст във въздуха първо бихме накарали децата да напишат думата с голееееми букви, след това със съвсем мънички. Ако повтаряме дума или изречение, можем да го повтаряме силно или шепнешком, с различки настроения, като различни герои и т.н. Важно е да сменяме динамиката и да разделяме дейностите на малки хапки.

учителски учебник деца

4

Вниманието можем да привлечем обратно като използваме най-силното си оръжие – хумора и изненадите. Важно е в учебната задача да има и някаква форма на мистерия и доза непредсказуемост (в рамките на познатото), за да са мотивирани децата да участват и работят.

Ако например четем думи написани на карти, можем да завъртаме картите наобратно, да ги показваме иззад гърба си, под масата. Можем да използваме кукла-ръкавичка, която е непохватна и детето с радост я наставлява и се забавлява с несръчността й. Написаното на дъската може да започне да изчезва, а децата да трябва да възстановят липсващото.

Децата обичат да се преструват. Можем да се престорим, че не знаем нещо и да поискаме от тях помощ. Дори да знаят, че в действителност нямаме нужда от помощ, те с радост ще включат въображението си и ще си представят, че наистина ни трябва обяснение.

 

Когато игрем игри важно е да спрем, докато децата все още очакват още, а не когато започнат да се отегчават.

5

Няма един универсален начин, по който всички деца учат. Това което можем да им осигурим е разнородни срещи с езика. Във всеки добър учителски учебник откриваме идеи за тези ученици, които приключват преди другите. Както и идеи за изпълнение на упражненията в по-уверени или по-плахи групи. Всички напредват и взимат своето без значение с какво темпо се материализира резултатът. Понякога по-тихите деца успяват да акумулират по-задълбочени знания. Понякога по-припряните успяват да видят зависимости, които другите не успяват.

Нашата задача, като учители или родители, е да осигурим разнородни ситуации, в които детето да експериментира и да развива логически връзки, а не да сравняваме напредъка на отделните деца.

6

За най-малките най-важно е слушането – децата успяват да си обяснят казаното, дори когато не разбират всички думи. Слушането е ключът към говоренето и колкото повече децата слушат английска реч, толкова по-бързо ще проговорят.

Именно когато децата ни слушат можем да си позволим да ги затрудним.

7

Трябва да се научим да адаптираме плана си, ако видим, че децата не смогват на темпото. Не сме ефективни, ако успеем да минем през определен материал, но за сметка на това изгубим вниманието на децата. Понякога е нужно да опростим, да редуцираме, да импровизираме.

Тук наистина проличва добрият учителски учебник, защото ни предоставя идеи и за тези моменти.

8

Важно е всеки да изрази мнението си. Децата трябва да свикнат, че не винаги говорим за верни и грешни отговори.

Учителят или възрастният изразява мнението си последен, за да не го копират децата.

Сподели:

Facebook
Pinterest
WhatsApp