No phrasal verbs – no problem! Или?

Какви са проблемите, които учениците срещат с фразеологичните глаголи? Никакви. Как така никакви? Ами те просто не ги ползват. *Keep out! = Do not enter/Remain

Виж още »