Shortcut към времената в английския език (Part 1)

Таблица с времената
в английския език

За да разберем времената в английския език, добре е на по-ранен етап да погледнем на тях цялостно, като една система със съответните принципи и изключения.

Граматическото понятие ‘време‘ е комбинация от времевия момент, в който се случва действието – минал, сегашен или бъдещ и вида на действието – просто, несвършено или свършено

За да си представим по-ясно момента и вида на действието, използваме времева ос:

Това са 9 от основните 12 времена в английския, които можем да схванем накуп в началните нива на езика:

Сегашно просто 

Минало просто 

Бъдеще просто 

                              Сегашно продължително

                              Минало продължително

                              Бъдеще продължително 

                                                                          Сегашно перфектно 

                                                                          Минало перфектно 

                                                                          Бъдеще перфектно

Обикновено в учебниците времената са групирани спрямо това дали се отнасят до миналото, настоящето или бъдещето.

Добра идея обаче е още на ранен етап да съпоставяме времената и по аспект. Простите времена имат сходства както при употребата си, така и чисто като структура и формиране. Същото важи за продължителните и перфектните времена.

Така например обединяваща особеност на сегашно просто и минало просто е това, че за разлика от останалите времена, се състоят само от един основен глагол – I pick cherries every year. / I picked cherries last week. Това ги различава например от продължителните времена, при които основният глагол е предшестван от спрегнато “be”. Съответно при задаване на въпроси и формирането на отрицателни изречения е необходимо все пак да добавим втори “спомагателен” глагол (auxiliary verb) – съответно do/does за сегашно просто време и did за минало просто: 

Do you pick cherries every year?

I do not pick cherries every year. – present simple

Did you pick cherries last year?

I did not pick cherries last year. – past simple

 

 

След като сме придобили известна увереност в използването им, ще разгледаме и перфектните продължителни времена.

За повече подробности, консултация и практика: https://www.englishplus.online/adults

Още полезни материали свързани с времената в английския език: 

Употребите на времената в английския език – обяснени и добре онагледени в инфографики

Сравнения между времената с полезни видеа и презентации

Сподели:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email

Как днешните деца посрещат менюто от теми във вчерашните учебници по английски

Днешните деца са практични и еклектични. Умеят да заблуждават, че са големи хора. Но са деца и винаги са щастливи, когато се държим с тях като с такива – когато им зададем граници и ги приканим да изпеят някоя традиционна детска песен на английски.

Виж още »
английски за брокери на имоти

Survival kit 2: Английски за брокери на имоти – мини-разгoворник

Например, не сте сигурни какъв е най-добрият начин да преведете “оглед”.

Първа стъпка: самата дума. В зависимост от гледната точка може да наречем огледа viewing или showing. Viewing, от гледна точка на купувача или showing, по-скоро от брокерска гледна точка (удачната дума между колеги). А най-новата разновидност е virtual real-estate viewing или online viewing.

Виж още »