fbpx

Shortcut към времената в английския език (Part 1)

Времената в английския език (Part 1)

За да разберем времената в английския език, добре е на по-ранен етап да погледнем на тях цялостно, като една система със съответните принципи и изключения.

Граматическото понятие ‘време‘ е комбинация от времевия момент, в който се случва действието – минал, сегашен или бъдещ и вида на действието – просто, несвършено или свършено

За да си представим по-ясно момента и вида на действието, използваме времева ос:

Това са 9 от основните 12 времена в английския, които можем да схванем накуп в началните нива на езика:

Сегашно просто 

Минало просто 

Бъдеще просто 

                              Сегашно продължително

                              Минало продължително

                              Бъдеще продължително 

                                                                          Сегашно перфектно 

                                                                          Минало перфектно 

                                                                          Бъдеще перфектно

Обикновено в учебниците времената са групирани спрямо това дали се отнасят до миналото, настоящето или бъдещето.

Добра идея обаче е още на ранен етап да съпоставяме времената и по аспект. Простите времена имат сходства както при употребата си, така и чисто като структура и формиране. Същото важи за продължителните и перфектните времена.

Така например обединяваща особеност на сегашно просто и минало просто е това, че за разлика от останалите времена, се състоят само от един основен глагол – I pick cherries every year. / I picked cherries last week. Това ги различава например от продължителните времена, при които основният глагол е предшестван от спрегнато “be”. Съответно при задаване на въпроси и формирането на отрицателни изречения е необходимо все пак да добавим втори “спомагателен” глагол (auxiliary verb) – съответно do/does за сегашно просто време и did за минало просто: 

Do you pick cherries every year?

I do not pick cherries every year. – present simple

Did you pick cherries last year?

I did not pick cherries last year. – past simple

 

 

След като сме придобили известна увереност в използването им, ще разгледаме и перфектните продължителни времена.

За повече подробности, консултация и практика: https://www.englishplus.online/adults

Още полезни материали свързани с времената в английския език: 

Употребите на времената в английския език – обяснени и добре онагледени в инфографики

Сравнения между времената с полезни видеа и презентации

Сподели:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email
английски за брокери на имоти

Survival kit 2: Английски за брокери на имоти – мини-разгoворник

Например, не сте сигурни какъв е най-добрият начин да преведете “оглед”.

Първа стъпка: самата дума. В зависимост от гледната точка може да наречем огледа viewing или showing. Viewing, от гледна точка на купувача или showing, по-скоро от брокерска гледна точка (удачната дума между колеги). А най-новата разновидност е virtual real-estate viewing или online viewing.

Виж още »

Разговорен английски: Защо минавам ниво след ниво, а не се отпускам да говоря? (Part 1)

Така например, ако искаме да помолим някой да затвори прозореца в класната стая или да ни услужи с молив, го правим в бързината на български, след което превключваме на английски

Виж още »