fbpx

Shortcut към времената в английския език (Part 1)

Времената в английския език (Part 1)

За да разберем времената в английския език, добре е на по-ранен етап да погледнем на тях цялостно, като една система със съответните принципи и изключения.

Граматическото понятие ‘време‘ е комбинация от времевия момент, в който се случва действието – минал, сегашен или бъдещ и вида на действието – просто, несвършено или свършено

За да си представим по-ясно момента и вида на действието, използваме времева ос:

Това са 9 от основните 12 времена в английския, които можем да схванем накуп в началните нива на езика. След като сме придобили известна увереност в използването им, ще разгледаме и перфектните продължителни времена.

За повече подробности, консултация и практика: https://www.englishplus.online/adults

Сподели:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email
английски за брокери на имоти

Survival kit 2: Английски за брокери на имоти – мини-разгoворник

Например, не сте сигурни какъв е най-добрият начин да преведете “оглед”.

Първа стъпка: самата дума. В зависимост от гледната точка може да наречем огледа viewing или showing. Viewing, от гледна точка на купувача или showing, по-скоро от брокерска гледна точка (удачната дума между колеги). А най-новата разновидност е virtual real-estate viewing или online viewing.

Виж още »

Разговорен английски: Защо минавам ниво след ниво, а не се отпускам да говоря? (Part 1)

Така например, ако искаме да помолим някой да затвори прозореца в класната стая или да ни услужи с молив, го правим в бързината на български, след което превключваме на английски

Виж още »